Privacy beleid aanvragers en bescherming van uw gegevens

Definitie :  Metro Credits Belgium bv ,  en aanverwante en partner vennootschappen hier “De Groep” genoemd.

Leningzonderbank/Metro Credit Belgium bv biedt zowel financiële als niet-financiële producten aan. 

Leningzonderbank.be verwerkt uw persoonsgegevens, in elektronische of andere vorm, voor legitieme doeleinden. Leningzonderbank.be verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via één van onze (offerte-)formulieren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de domeinnaam https://www.leningzonderbank.be, en alle mogelijke communicatie met onze firma,   hierna “Website” en alle (commerciële) relaties tussen METRO CREDITS BELGIUM en zij die deze website bezoeken of gebruik maken van METRO CREDITS BELGIUM offertediensten. METRO CREDITS BELGIUM erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die je aan ons doorgeeft. Door gebruik te maken van onze diensten en deze Website, aanvaard je dat wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

De doeleinden van de gegevensverzameling omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

  • Informatieverzoeken, aanbiedingen en verzamelen van informatie en gegevens over prospecten en toekomstige klanten

  • Aanbiedingen van allerhande producten die mogelijk relevant kunnen zijn voor de persoon in kwestie;  dit kan zeer breed gaan al naargelang uw keuzes op onze “Website”

  • Het doorgeven tegen betaling aan Metro Credits Belgium bv ,  en aanverwante vennootschappen hier “De Groep” genoemd

  • Communicatie aan klanten in het kader van de uitvoering van contracten en aan individuen in het kader van offertes.

  • Het linken van uw profiel aan relevant offertes, waar u al dan niet op zoek naar bent.  Deze offertes kunnen van financiële of niet-financiële producten zijn;  al naargelang hetgeen u zelf heeft aangeduid op onze websites;  antwoordformulieren of andere communicatie middelen

 

Uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid

Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op onze eigen Website.   Onze website kan desalniettemin hyperlinks of verwijzingen naar externe websites of pagina’s van derden bevatten. Deze verwijzingen naar websites van derden impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud van de desbetreffende websites. Leningzonderbank.be is dus in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud en voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden het dus aan om het privacybeleid van de desbetreffende websites te raadplegen.

Ook is dit privacybeleid uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens en bijgevolg niet op publieke gegevens. Opdrachtomschrijvingen van een offerteaanvraag (incl. relevante kenmerken) mogen dus (i) openbaar gemaakt worden, (ii) gedeeld worden en (iii) gekopieerd worden naar bijvoorbeeld aanbieders van een bepaalde dienst. Persoonsgegevens die niet relevant zijn om een offerte op te maken zullen hier ten alle tijden uit worden verwijderd.

Ten slotte geeft Leningzonderbank.be geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Ook kan Leningzonderbank.be in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Welke gegevens verzamelen wij


A. Websitebezoekers

Indien een persoon de “Website” bezoekt, worden er via cookies, of vergelijkbare technologieën, anonieme gegevens verzamelt. Deze gegevens zijn anoniem want het is niet mogelijk jou te identificeren op grond van deze gegevens, aangezien deze geanonimiseerd zijn. De gegevens die via cookies of vergelijkbare technologieën worden verzamelt zijn onder andere, maar niet gelimiteerd tot, welke pagina's je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welk type webbrowser je gebruikt, welke website je bezocht waarmee je toegang kreeg tot de website. Wij maken hierbij gebruik van onder andere Google Analytics,  en andere meetinstrumenten. Alle informatie blijft 100% anoniem en wordt nooit gekoppeld aan of bijgehouden met jouw persoonlijke gegevens. De gegevens staan in een beveiligde omgeving. We hebben de voorwaarden van Google Analytics goedgekeurd om te voldoen aan de privacy van onze bezoekers. Bovenstaande gegevens worden bijgehouden om onze diensten te verbeteren, het gebruiksgemak te verhogen;  en in het kader van onze commerciële werking.   Google Analytics werd GDPR conform ingesteld.


B. Aanvragers formulier

Wens je als websitebezoeker gebruik te maken van onze diensten (hierna “Aanvrager”) of met ons contact op te nemen, wordt er via een (contact)formulier expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Alle offerte-formulieren zijn gekoppeld aan campagnes. Elke campagne heeft zijn eigen specifieke opmaak en vraagt enkel gegevens die nodig zijn voor de desbetreffende campagne. Geef je als de betrokkene jouw toestemming, worden die gegevens, samen met je IP-adres, gebruikt voor klantenbeheer (administratie en opvolging van offerteaanvragen) en voor gepersonaliseerde marketing en reclame, zoals een nieuwsbrief, zowel van onze firma als voor partnerfirma’s en eventuele nieuwe firma’s die op basis van de door u ingebrachte gegevens over uzelf contact met u zullen opnemen en/of offertes of voorstellen zullen doen . Het gaat om volgende expliciete gegevens:

Identificatiegegevens, waaronder:
- naam, voornaam en/of firmanaam
- volledige adres of bedrijfsadres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- Geboortedatum
- Kinderen ten laste
- Burgerlijke staat
- Financiële gegevens waaronder: netto maandloon, beroep, …

- Leefgewoonten relevant voor je offerteaanvraag: informatie over het verbruik van goederen, diensten en gedrag van de aanvrager, alsook zijn/haar bezittingen (grond, eigendommen of andere)

- Woningkenmerken relevant voor je offerteaanvraag, eventueel aangevuld met afbeeldingen, plannen, schetsen

 

Merk op dat bovenstaande lijst niet gebonden is aan één bepaalde campagne maar een overzicht geeft van de meeste gevraagde items. Bovenstaande gegevens worden nooit publiekelijk op onze websites geplaatst. Bovenstaande lijst kan uitgebreid worden. Is dat het geval dan wordt deze “Privacy Policy” aangepast.

Door het formulier in te vullen en de offerte-aanvraag in te dienen, ga je uitdrukkelijk akkoord voor het opslaan, het verwerken en doorgeven van de opgegeven gegevens aan onze partners om jou een offerte(s) te kunnen opmaken. Wij veronderstellen dat wie het formulier verzendt onze “Algemene voorwaarden” en “Privacy Policy” goed begrepen heeft alsook de werking van onze diensten.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Leningzonderbank.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze Website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven zoals Facebook en Google Analytics.

Wat doen wij met de gegevens

Als u onze (contact)formulieren gebruikt slaan wij uw gegevens op in onze databestanden na goedkeuring van ons privacy- en cookiebeleid. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen via e-mail of telefonisch om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze met eenzelfde doel als Leningzonderbank.be om u in contact te brengen met professionals voor uw offerteaanvraag en om u te contacteren via e-mail of telefonisch voor verdere informatie of relevante reclameboodschappen.

Uw gegevens kunnen ook aan onze partners worden doorgegeven. Zodra zij de gegevens ontvangen worden zij verwerkingsverantwoordelijke voor hun eigen verwerking. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden door inbreuken op het gebruik van uw gegevens door deze partner.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door ons gebruikt worden voor facturatie, marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief, postmailing, uitnodiging, events, telefonische confirmatie,…

Hoelang bewaren wij gegevens?

Persoonlijke gegevens bij een aanvraag worden bijgehouden tot anders gevraagd door de persoon die het formulier heeft ingevuld met zijn/haar persoonlijke gegevens.

Wie heeft inzage in jouw gegevens?

Jouw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en niet verkocht of gedeeld aan derde partijen (i) die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door Leningzonderbank.be (ii) zonder dat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Jouw informatie is in eerste instantie bestemd voor intern gebruik bij Leningzonderbank.be en alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

A. Contactaanvraag

Gegevens verzonden via onze Website en  “contactformulier”, worden uitsluitend (vertrouwelijk) verwerkt door de verantwoordelijke binnen onze onderneming die daartoe bevoegd zijn en op de hoogte zijn van de huidige wetgeving. Jouw gegevens worden nooit verkocht of gedeeld aan derden die geen relatie hebben met onze dienstverlening.

 

B. Formulieren

De gegevens van formulier-aanvragers, verzonden via onze formulieren op onze websites worden enkel aangeboden aan onze klanten / bedrijven die door ons gecontroleerd en goedgekeurd werden. Zij verplichten zich ertoe om je gegevens voor geen andere doeleinden in te zetten. Tevens gaan zij akkoord met het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet). Zodra zij de gegevens ontvangen worden zij verwerking verantwoordelijke voor hun eigen verwerking. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden door inbreuken op het gebruik van jouw gegevens door deze partner.

Jouw gegevens verzonden via onze offerte-formulieren worden enkel en alleen vertrouwelijk verwerkt door de verantwoordelijke binnen onze onderneming die daartoe bevoegd zijn en op de hoogte zijn van de huidige wetgeving. Het is wel mogelijk dat uw gegevens aan derden worden medegedeeld, maar enkel onder strikte voorwaarden zoals:

- Wanneer Leningzonderbank.be hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

- Wanneer alle activa worden overgedragen aan een derde partij;

- Wanneer Leningzonderbank.be voor bepaalde taken of onderzoeken zelf de middelen niet heeft, zoals het versturen van een nieuwsbrief aan meerdere geadresseerden. Indien Leningzonderbank.be beroep doet op een externe verwerker, zal er op toegezien worden dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Leningzonderbank.be legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid;

- Gebruik van externe partners (verwerkers) / software voor het bijvoorbeeld verzenden van een nieuwsbrief of callcenters. Wij doelen om enkel samen te werken met derde partijen die zich houden aan de huidige wetgeving inzake privacy en verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Leningzonderbank.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Jouw rechten

je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “METRO CREDITS BELGIUM” met uw persoonsgegevens maakt.

Klacht indienen

Leningzonderbank.be benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie of ons contacteren via mail of telefonisch.

Update privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 9 april 2021. Leningzonderbank.be is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.